03432444400 endb.co@gmail.com

مصالح نوین ساختمانی، موادی هستند که به صورت نسبتاً جدید یا بهبود یافته در صنعت ساختمان استفاده می‌شوند و معمولاً خصوصیاتی مثل کارآیی بالا، پایداری، کاهش تاثیرات زیست محیطی، یا ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند. در زیر به برخی از مصالح نوین ساختمانی اشاره شده است:

 1. بتن خود ترمیم شونده:

  • بتن خود ترمیم شونده دارای خاصیت ترمیم خودکار ترک‌ها است. این بتن با استفاده از مکانیسم‌های مختلف، نظیر استفاده از کپسول‌های ترمیم‌کننده یا میکروب‌ها، قابلیت ترمیم ترک‌های خود را داراست.

2. بتن اسفنجی:

  • بتن اسفنجی سبک و پر ساختار، با راندمان حرارتی بالا است. این نوع بتن به دلیل سبکی و عایق بودن، در بسیاری از ساختمان‌ها به عنوان عایق حرارتی یا صوتی استفاده می‌شود.

3. بتن رسانای نور:

  • بتن رسانای نور، قابلیت نفوذ نور را داراست و در ساختمان‌ها می‌تواند برای نورپردازی طبیعی استفاده شود.

4. پنل‌های فومی آلومینیومی:

  • پنل‌های فومی آلومینیومی، ساختمان‌های سبک و مقاوم با خواص عایق حرارتی و صوتی بالا را فراهم می‌کنند.

5. عایق‌های ایروژل:

  • ایروژل‌ها عایق‌های سبک و با خاصیت عایق حرارتی بالا هستند و در ساختمان‌سازی به عنوان عایق حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

6. شیشه هوشمند:

  • شیشه هوشمند دارای خواص تنظیم حرارت و نور محیط داخلی ساختمان است و می‌تواند به صورت اتوماتیک تغییر شفافیت داشته باشد.

7. آجر‌های تولید شده از ته سیگار:

  • آجر‌های تولید شده از ته سیگار، یک مثال از استفاده از مواد بازیافتی در ساختمان‌سازی است که می‌تواند به کاهش آلودگی محیطی کمک کند.

8. سنگ نور گذر:

  • سنگ نور گذر، یک مصالح نوین است که به عنوان جایگزینی برای دیوارها و پنجره‌ها با هدف افزایش نفوذ نور در ساختمان‌ها استفاده می‌شود.

این ها تنها چند نمونه از مصالح نوین در صنعت ساختمان هستند. توسعه و بهبود مصالح در زمینه ساختمان‌سازی همچنان ادامه دارد و تحقیقات بیشتر در این زمینه ممکن است به ایجاد مصالحی با ویژگی‌های جدید و بهبود یافته منجر شود.