03432444400 endb.co@gmail.com

تشخیص نشست ساختمان یک فرایند مهم در مهندسی سازه است. نشست ساختمان به تغییرات ابعاد و شکل ساختمان در زمان بر اثر بارگذاری‌ها، جابجایی خاک و سایر عوامل مرتبط با سازه اطلاق می‌شود. این تغییرات ممکن است در طول زمان باعث تخریب یا آسیب به ساختمان شوند. در زیر چند نکته به منظور تشخیص نشست ساختمان آورده شده است:

 1. پایش نظارتی:

  • برنامه‌های نظارتی و پایش دوره‌ای بر روی ساختمان اجرا شوند تا تغییرات ابعادی در طول زمان رصد و اندازه‌گیری شوند.
 2. استفاده از لوله‌های اندازه‌گیری:

  • لوله‌های اندازه‌گیری نشست ساختمان را اندازه‌گیری می‌کنند. این لوله‌ها می‌توانند به صورت عمودی یا افقی نصب شوند و تغییرات در طول زمان را نشان دهند.
 3. استفاده از سطوح مناسب:

  • برخی از ساختمان‌ها از سطوحی مانند پیچیدگی‌های مکانیکی یا فرهنگی بهره می‌برند تا تغییرات در نشست ساختمان را نشان دهند.
 4. استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری دقیق:

  • دستگاه‌های اندازه‌گیری دقیقی مانند دستگاه‌های جی‌آی‌اس (GPS) برای نظارت بر تغییرات مکانی ساختمان استفاده می‌شوند.
 5. تحلیل سازه‌ای:

  • استفاده از تحلیل‌های سازه‌ای مانند مدل‌های المان محدود (FEM) برای شبیه‌سازی تأثیر بارگذاری‌ها و تغییرات خاک بر ساختمان.
 6. بررسی نشانه‌های ظاهری:

  • نشانه‌های ظاهری نظیر ترک‌ها، تغییر شکل‌ها، و افت فاصله بین دو نقطه در ساختمان ممکن است به نشانگان نشست اشاره کنند.
 7. پیگیری اطلاعات ژئوتکنیکی:

  • اطلاعات ژئوتکنیکی از جمله ویژگی‌های خاک و تغییرات خاک در زمان می‌تواند به تشخیص نشست ساختمان کمک کند.